viernes, 4 de abril de 2014

III Open a spinning en Carnota (A Coruña)

     Organizado por “Asociación Cultural O Pantín”El sábado 19 de abril del 2014 se celebra el III Open de spinning en Carnota (A Coruña) El año pasado fue todo un éxito y este año se espera que el tiempo acompañe para los 80 participantes que exige la organización como tope límite para este campeonato.


La zona de competición tendrá lugar entre punta Uia (concello de Muros) e o Pindo (concello de carnota) se prohíbe el ejercicio de la pesca en la zona protegida de mar de Lira (desde a piscifactoría ata o inicio de la playa de Carnota).
VÍDEO: Son imágenes del II Open de Carnota 2013 con una gran participación de pescadores.
Inscripción: Para poder participar deberas enviar los siguientes datos a este correo: acdropantin@gmail.com


Nombre y Apellidos, D.N.I, teléfono de contacto, lugar de origen, edad y por último un ingreso de 5 euros de incripción que se deberán ingresar en esta cuenta Novagalicia Banco: ES40 2080 0334 8330 4000 5241 y en concepto se indicará: “pesca+nombre y apellidos del participante”.

     Bases del III Open de pesca a spinning de ACDR O PANTÍN 2014


ACDR O PATÍN
Carrasqueira núm.3
15293 Camota
A Coruña
Correo electrónico: acdropatin@gmail.com


PROGRAMA:

Ven res 18 de abril:

20.00 - 21.00 h poderanse recoiier os dorsais na praza de San Gregorio (Camota)

Sábado 19 de abril:
00:00 h inicio da competición
6.30 - 7.30 h recollida de dorsais na praza de San Gregorio
13.00 h Finalización da competición
13.00 h - 14.00h Peso das capturas
14.15 h Entrega dos premios na praza de San Gregorio

INSCRICIÓN
Envío dos seguintes datos ao correo-e: acdropatin@gmail.com S    Nome e apelidos
dni
S   Teléfono de contacto
S    Lugar de orixe
S    Idade Contia:5€
Ingresaranse na conta da ACDR 0 Patín no Novagalicia Banco: ES40 2080 0334 8330 4000 5241 No concepto indicarán: "pesca+nome+apelidos do participante"
No caso de facer inscrición conxunta, enviar un correo indicando nome e apelidos de todos os inscritos ao correo-e: acdropatin@gmail.com

PREMIOS
Trofeos para os 3 primeiros e agasallo por determinar Sorteo de material de pesca entre as persoas participantes

ZONA DA COMPETICIÓN
A competición terá lugar entre Punta Uía (Concello de Muros) e 0 Pindó (Concello de Camota) Prohíbese o exercicio da pesca na zona protexida de Mar de Lira (desde a piscifactoría de Stoimt Seafarm ata o inicio da praia de Camota)

MANGAS
A competición ceiebrarase nunha única manga de 6 h de duración.

  
ACDR O PATÍN
Carrasqueira núm.3
15293 Camota
A Coruña
Correo electrónico: acdropatin@gmail.com

POSTOS
As persoas participantes disporanse de maneira libre na zona de pesca gardando unha distancia mínima de 40 metros.

SEBOS
Só se permite o uso de reclamos artificiáis, queda prohibido o uso de calquera tipo de fariñas, pastas, aromatizantes, esencias, aceites, colorantes, etc, naturais ou artificiáis que se arroxen á auga coa finalidade de atraer os peixes.

ESPECIES OBXECTO DE PESCA
Serán válidas e portante puntuarán as pezas das seguintes especies:
Dicentrarchus labrax (Robaliza)
Pollachius pollachius (Abadexo)
Belone belone (Águila)
Scomber scombrus (Xarda)
A medida mínima será a correspondente á normativa galega:
Robaliza: 36 cm
Abadexo: 30 cm
-Águila 25 cm
-Xarda: 20 cm
Todo aquel participante que presente á pesada pezas inferiores en 2 cm de cada medida mínima será descualificado automáticamente. As pezas presentadas á pesada serán doadas a unha organización sen ánimo de lucro.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Outorgarase 1 punto por gramo no caso da robaliza e de 0,5 puntos por gramo para o resto das especies. A pesada comezará unha vez finalizada a manga e prolongarase durante 1 hora. As prazas están limitadas a 80 deportistas.


                           No te lo pierdas ¡PARTICIPA!!!

2 comentarios: